Audyty i bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo IT
naszych klientów
Testy penetracyjne punktu styku

przeprowadzenie zarówno zautomatyzowanych jak i manualnych testów penetracyjnych

Testy penetracyjne aplikacji WWW

przeprowadzanie testów penetracyjnych aplikacji WWW, zarówno publicznych, jak i wewnątrz firm

Inwentaryzacja bezpieczeństwa sieci

Przeprowadzenie badania bezpieczeństwa sieci wewnętrznej Klienta, systemów operacyjnych, baz danych oraz urządzeń

Działania kontrwywiadowcze

obejmują swym zakresem analizę sieci Klienta pod kątem zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo aplikacji i danych

Wsaprcie i nadzór nad wdrożeniem ISO 27002

Wsparcie na każdym etapie wdrożenia