Działania kontrwywiadowcze

Działania kontrwywiadowcze

Działania kontrwywiadowcze nie wymagają zakupienia przez Klienta własnego oprogramowania i obejmują swym zakresem analizę sieci Klienta pod kątem zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo aplikacji i danych, w tym:

  1. Wyszukiwanie nadmiarowych uprawnień w systemach, aplikacjach oraz usługach;
  2. Analizę aktywności użytkowników wskazującej na działania nieuprawnione;
  3. Ustanawianie w systemach pułapek, pasywnych systemów analizy ruchu, oraz podejmowanie działań operacyjnych mających na celu wykrycie źródła wycieku danych, bądź ich nieuprawnionych modyfikacji;
  4. Zbieranie, analizę i przygotowywanie materiału dowodowego zgodnie z wymogami polskiego prawa;
  5. Bieżące raportowanie na potrzeby Władz, Rady Nadzorczej bądź działu kontroli wewnętrznej Klienta;
  6. Współpracę z organami ścigania (jeżeli konieczne) w zakresie merytorycznym oraz operacyjnym, zarówno na etapie śledztwa jak i postępowania przygotowawczego;
  7. Występowanie w Sądzie w charakterze świadka oskarżenia, sporządzenie ekspertyz na zlecenie Sądu, wsparcie merytoryczne dla oskarżyciela publicznego, bądź dla Klienta (jeśli sprawa z oskarżenia prywatnego);
  8. Występowanie w Sądzie Pracy jako świadek Klienta w wypadku sporu z pracownikiem.

Warto przeczytać: