Wdrożenia

Wdrożenia

Wdrożenia testowe i ewaluacja systemów firmy Tenable

Wdrożenie u Klienta systemu nadzoru i zarządzania bezpieczeństwem to skomplikowany proces, wymagający rzetelnego badania przygotowawczego. OpenBIZ Sp. z o.o. oferuje przeprowadzenie w sieci klienta wdrożenia testowego oraz ewaluacji, polegających na:

  • Dostarczeniu bezpłatnych, ograniczonych czasowo licencji oferowanych systemów;
  • Instalacji oraz wstępnej konfiguracji;
  • Pomoc pracownikom Klienta w zakresie przeprowadzenia badania wskazanych systemów informatycznych.

Licencje testowe udzielane są bezpłatnie przez firmę Tenable, wdrożenie i testy objęte są opłatą.

Wdrożenia produkcyjne systemów

OpenBIZ Sp. z o.o. oferuje wdrożenia dostarczonych systemów w następującej formie:

  1. Instalacja i tuning systemu operacyjnego na maszynie/maszynach docelowych;
  2. Instalacja i konfiguracja wstępna (rozruchowa) dostarczonego oprogramowania;
  3. Inwentaryzacja systemów i sieci, opracowanie polityk bezpieczeństwa zgodnych z istniejącymi regulacjami wewnętrznymi Klienta oraz wymogami prawa;
  4. Wdrożenie systemu skanowania bezpieczeństwa na podstawie opracowanych polityk;
  5. Ustanowienie pulpitów kontrolnych do wizualizacji zbieranych danych (dotyczy Security Center);
  6. Szkolenie zarówno dla działów IT, jak i zarządcze (dla Zarządu oraz szefów pionów bezpieczeństwa).