• Start
 • Centrum kompetencyjne
 • Usługi nadzoru

Usługi nadzoru

Usługi nadzoru stałego oraz ad-hoc

OpenBIZ Sp. z o.o. oferuje stały nadzór nad systemami Klienta w następujących formach:

 1. tuning i optymalizacja systemów operacyjnych serwerów, oraz działającego na nich oprogramowania firmy Tenable;
 2. definiowanie nowych polityk bezpieczeństwa;
 3. aktualizacja istniejących polityk bezpieczeństwa w miarę zmian w sieci Klienta;
 4. konfigurowanie istniejących i tworzenie nowych pulpitów z wizualizacją danych (dotyczy Security Center);
 5. pomoc w analizie danych, wyjaśnianie wykrytych przez system anomalii;
 6. weryfikacja poprawności wniosków w raportach przedkładanych Władzom oraz Radzie Nadzorczej;
 7. rozwiązanie kompleksowe - pełen outsourcing centrum monitoringu bezpieczeństwa w sieci Klienta.
 8. zabezpieczenie kontrwywiadowcze.

Modele biznesowe świadczenia usług

 1. Pełen outsourcing, do poziomu przejęcia kontroli nad centrum monitoringu włącznie;
 2. Usługa stałego nadzoru (abonamentowa), zawierająca wykaz usług i działań realizowanych przez OpenBIZ Sp. z o.o. w interwałach miesięcznych, wraz z określeniem poziomu SLA;
 3. Działania ad-hoc, podejmowane na zlecenie Klienta w miarę jego potrzeb.