• Start
 • Centrum kompetencyjne
 • Wdrożenia

Wdrożenia

Wdrożenia testowe i ewaluacja systemów firmy Tenable

Wdrożenie u Klienta systemu nadzoru i zarządzania bezpieczeństwem to skomplikowany proces, wymagający rzetelnego badania przygotowawczego.OpenBIZ Sp. z o.o. oferuje przeprowadzenie w sieci klienta wdrożenia testowego oraz ewaluacji.

Nasze działania polegają na:

 • Dostarczeniu bezpłatnych, ograniczonych czasowo licencji oferowanych systemów;
 • Instalacji oraz wstępnej konfiguracji;
 • Pomocy pracownikom Klienta w zakresie przeprowadzenia badania wskazanych systemów informatycznych.

Licencje testowe udzielane są bezpłatnie przez firmę Tenable, wdrożenie i testy objęte są opłatą.

Wdrożenia produkcyjne systemów

OpenBIZ Sp. z o.o. oferuje wdrożenia dostarczonych systemów w następującej formie:

 • Instalacja i tuning systemu operacyjnego na maszynie/maszynach docelowych;
 • Instalacja i konfiguracja wstępna (rozruchowa) dostarczonego oprogramowania;
 • Inwentaryzacja systemów i sieci, opracowanie polityk bezpieczeństwa zgodnych z istniejącymi regulacjami wewnętrznymi Klienta oraz wymogami prawa;
 • Wdrożenie systemu skanowania bezpieczeństwa na podstawie opracowanych polityk;
 • Ustanowienie pulpitów kontrolnych do wizualizacji zbieranych danych (dotyczy Security Center);
 • Szkolenie zarówno dla działów IT, jak i zarządcze (dla Zarządu oraz szefów pionów bezpieczeństwa)