Rozwiązania branżowe

Proponujemy dedykowane
rozwiązania branżowe
Oferta rozwiązań dla bankowości

Sektor Bankowości zobligowany został przez ustawodawcę obowiązkiem wypełnienia szeregu wymogów dotyczących tak zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, jak i obowiązków raportowych.

Oferta rozwiązań dla rynku medycznego

Sporządzenie odpowiednich dokumentów, oraz prowadzenie procedur nie wyczerpuje zakresu obowiązków kierujących placówka medyczną.

Oferta rozwiązań dla przemysłu

specyfiką firm z branży przemysłowej jest to, że skupić się muszą przede wszystkim, na ochronie systemów zarządzania produkcją.

Dla branży  ubezpieczeniowej i reasekuracji

Rosnąca rola danych w gospodarce cyfrowej oraz rosnące zagrożenie ze strony cyberprzestępczości spowodowały zaostrzenie przez legislatorów wymogów dotyczących bezpieczeństwa.