„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym OT i ICS

Pełna widoczność, bezpieczeństwo i zgodność. Tenable OT Security pomaga w identyfikacji zasobów w środowisku OT, informowaniu o ryzyku, ustalaniu priorytetów działań i umożliwieniu zespołom ds. bezpieczeństwa IT i OT lepszej współpracy.

Skontaktuj się

Uzyskaj dogłębną widoczność zasobów technologii operacyjnej (OT), aby lepiej zrozumieć, zarządzać i zmniejszać ryzyko cybernetyczne. Tenable OT Security (dawniej Tenable.ot) to przemysłowe rozwiązanie bezpieczeństwa dla nowoczesnego przedsiębiorstwa przemysłowego. Pomaga identyfikować zasoby w środowisku OT, informować o ryzyku, ustalać priorytety działań i umożliwiać zespołom ds. bezpieczeństwa IT i OT lepszą współpracę. Dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi bezpieczeństwa i raportów, Tenable OT Security zapewnia niezrównaną widoczność operacji bezpieczeństwa IT i OT oraz zapewnia głęboką świadomość sytuacyjną we wszystkich globalnych lokalizacjach i ich odpowiednich zasobach - od serwerów Windows po płyty montażowe PLC - w jednym interfejsie. Tenable OT Security screenshot

Kluczowe korzyści

Dogłębna widoczność zasobów

Natychmiastowe wykrywanie wszystkich urządzeń w sieci, niezależnie od tego, czy są aktywne, czy uśpione, i uzyskiwanie wglądu w markę, model i wersję oprogramowania układowego.

Zarządzanie ekspozycją

Śledź oceny ryzyka i identyfikuj wrażliwe zasoby, zapewniając prostą metodę łagodzenia zagrożeń i jak najlepszego wykorzystania czasu zespołu ds. bezpieczeństwa.

Usprawnione audyty

Weryfikacja konfiguracji, dzienników zmian i kontroli dostępu w celu zapewnienia zgodności systemów z zasadami korporacyjnymi.

Kluczowe funkcje

Kompleksowa widoczność

Tenable OT Security zapewnia pełną widoczność całej powierzchni ataku, jednocześnie mierząc i kontrolując ryzyko cybernetyczne w globalnych systemach OT i IT. Tenable OT Security integruje się z portfolio produktów Tenable, a także z wiodącymi narzędziami bezpieczeństwa IT. Tenable OT Security screenshot

Zaawansowane wykrywanie zagrożeń

Wektory ataku mogą proaktywnie identyfikować słabe punkty w środowisku OT, zanim jeszcze dojdzie do ataku. Mechanizm wykrywania wielu zagrożeń Tenable OT Security identyfikuje naruszenia zasad, wykrywa anomalie i śledzi sygnatury potencjalnych zdarzeń wysokiego ryzyka. Szczegółowa kontrola pozwala ustawić i dostroić metody wykrywania tak, aby były zoptymalizowane dla danego środowiska. Dzięki bogatym w kontekst alertom można szybko reagować i łagodzić zagrożenia wpływające na operacje. Tenable OT Security screenshot

Zarządzanie podatnościami w oparciu o ryzyko

Tenable OT Security wykorzystuje wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego dla zasobów OT i Nessus dla zasobów IT. Ocena VPR firmy Tenable generuje poziomy podatności i ryzyka dla każdego zasobu w sieci ICS. Raporty zawierają szczegółowe informacje wraz z sugestiami dotyczącymi środków zaradczych. Umożliwia to upoważnionemu personelowi szybką identyfikację najwyższego ryzyka w celu priorytetowej naprawy, zanim atakujący będą mogli wykorzystać luki w zabezpieczeniach. Tenable OT Security screenshot

Zarządzanie zasobami

Tenable OT Security zapewnia dogłębny wgląd i niezrównaną świadomość sytuacyjną infrastruktury bez wpływu na operacje. To opatentowane podejście gromadzi znacznie więcej informacji niż samo monitorowanie sieci, w tym identyfikację urządzeń, które nie komunikują się w sieci. Tenable OT Security screenshot

Snapshoty Konfiguracji

Porównaj bieżące snapshoty urządzeń z poprzednimi, aby lepiej zrozumieć zmiany w środowisku OT, w tym szczegóły dotyczące tego, co się stało i kiedy nastąpiły zmiany. Ponadto istnieje możliwość przywrócenia urządzenia do jego ostatnio znanego dobrego stanu. Tenable OT Security screenshot

Integracja z Tenable Security Center

Istnieje możliwość połączenia Tenable OT z Security Center co pozwala na połącznie dwóch światów, OT z IT, z pełnym honorowaniem diody danych. Oznacza to, że Security Center jest wyłącznie odbiorcą danych, bez skanowania infrastruktury technicznej. Tenable OT Security screenshot

Jesteś zainteresowany naszym produktem lub usługą?

Zapraszamy do kontaktu