„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Skanowanie aplikacji webowych

Nowoczesne aplikacje internetowe nadal stanowią wyzwanie dla organizacji, ponieważ programiści tworzą coraz bardziej złożone aplikacje biznesowe szybciej niż kiedykolwiek. Wiele organizacji wydaje nowe lub zaktualizowane aplikacje wiele razy dziennie, a każda z nich zawiera średnio kilkanaście luk w zabezpieczeniach. Brak umiejętności i zasobów w zakresie bezpieczeństwa aplikacji uniemożliwia wielu organizacjom odpowiednią strategie obrony przed cyberzagrożeniami.

Skontaktuj się

Kolejny samodzielny produkt zabezpieczający nie jest rozwiązaniem. Liderzy ds. bezpieczeństwa, muszą mieć wgląd w bezpieczeństwo wszystkich swoich aplikacji internetowych, w ramach kompleksowego rozwiązania Exposure Management, aby uzyskać pełny obraz stanu bezpieczeństwa i zgodności.
Niezależnie od tego, czy WAS został zakupiony jako samodzielny moduł Tenable Vulnerability Management lub jako komponent platformy Tenable One, Tenable Web App Scanning zapewnia wgląd w bezpieczeństwo wszystkich aplikacji internetowych.
Dostępne jako rozwiązanie oparte na SaaS lub lokalne,zapewnia bezpieczne i zautomatyzowane skanowanie luk w zabezpieczeniach, które można łatwo skalować aby objąć całe portfolio, dzięki czemu specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą szybko ocenić swoje aplikacje internetowe bez dużego wysiłku ręcznego. Tenable Web App Scanning zapewnia wysoki wskaźnik wykrywalności przy minimalnej liczbie fałszywych alarmów, zapewniając zrozumienie prawdziwego ryzyka cybernetycznego w aplikacjach internetowych.

Kluczowe korzyści

Większa pewność skanowania

Zapewnia bardzo dokładne wyniki z minimalną liczbą fałszywych pozytywnych i negatywnych, dając Tobie i Twoim deweloperom pewność, że raporty są dokładne.

Zmniejszenie nakładu pracy ręcznej

Niskonakładowe, zautomatyzowane skanowanie pozwala zrozumienie zagrożeń bezpieczeństwa aplikacji internetowych w miarę środowiska bez konieczności ręcznego wysiłku i czasu.

Usuwanie martwych punktów

Skanuj wszystkie swoje aplikacje, w tym te zbudowane przy użyciu nowoczesnych frameworków internetowych, takich jak JavaScript, AJAX, HTML5 i aplikacje jednostronicowe.

Szybkie oceny bezpieczeństwa

Zapewnij natychmiastową wartość dzięki szybkim skanom w celu wykrycia typowych problemów związanych z higieną bezpieczeństwa które działają w ciągu dwóch minut lub krócej.

Ogranicz rozproszenie produktów

Uzyskaj wgląd w rzeczywiste zagrożenia cybernetyczne na całej nowoczesnej powierzchni ataku w ramach platformy Tenable Cyber Exposure w celu zmniejszenia złożoności produktów

Kluczowe możliwości

Zrozum swoje aplikacje internetowe

Tenable Web App Scanning pomaga zrozumieć strukturę strony i układ aplikacji internetowych. Skanowanie przeglądowe w krótkim czasie dostarcza podstawowych informacji, co ułatwia przygotowanie pełnej oceny aplikacji.

Zaawansowane możliwości dashboardów

Pulpity nawigacyjne w Tenable Web App Scanning zapewniają wgląd "na pierwszy rzut oka" w przeskanowane aplikacje internetowe. Dzięki temu istnieje możliwość wykrycia luki  w zabezpieczeniach na przestrzeni czasu i w oparciu o poziom ryzyka, kwestie bezpieczeństwa OWASP Top 10 oraz opisy wszystkich luk wraz ze szczegółowymi informacjami dla deweloperów. Wstępnie skonfigurowane podsumowania pozwalają na udostępnianie krytycznych szczegółów na poziomie biznesowym dla kierownictwa zespołów. Konfigurowalne dashboardy pomagają jasno komunikować wskaźniki bezpieczeństwa aplikacji, które mają największe znaczenie dla zespołu.

Bezpieczne skanowanie aplikacji internetowych

Aby zapobiec opóźnieniom i zakłóceniom wydajności, ważne jest aby zdefiniować części krytyczne aplikacji internetowych, które są bezpieczne do skanowania, a także, zdefiniować inne części, które nigdy nie powinny być skanowane. Dzięki Tenable Web App Scanning można wykluczyć części aplikacji internetowej, które poprzez podanie adresów URL lub rozszerzeń plików, mają zostać wykluczone ze skanowania, zapewniając, nieinwazyjność skanera.

Zautomatyzowane skanowanie aplikacji internetowych

Przy niedoborze (i kosztach) specjalistów ds. bezpieczeństwa, ważne jest, znalezienie rozwiązań, które oferują automatyzację, aby pomóc złagodzić brak bezpieczeństwa zasobów. Tenable Web App Scanning pozwala w prosty i szybki sposób ocenić wszystkie aplikacje internetowe za pomocą wysoce zautomatyzowanego rozwiązania, które zmniejsza nakład pracy ręcznej.

Pokrycie nowoczesnych frameworków aplikacji webowych

Starsze skanery aplikacji internetowych nie są w stanie nadążyć za nowoczesnymi aplikacjami które w dzisiejszych czasach eksplodowały w rozwoju. Tenable Web App jest w stanie nie tylko skanować tradycyjne aplikacje internetowe HTML, ale także obsługuje dynamiczne aplikacje internetowe zbudowane przy użyciu HTML5, JavaScripti AJAX, w tym aplikacje jednostronicowe.

Szybkie wykrywanie problemów z cyberbezpieczeństwem

Tenable Web App Scanning udostępnia dwa gotowe szablony skanowania dla typowych i potencjalnie kosztownych błędnych konfiguracji aplikacji internetowych.  Skanowanie SSL/TLS sprawdza nieważne, wygasające lub nieprawidłowo wydane certyfikaty, które powodują wyświetlanie komunikatów ostrzegawczych w przeglądarce oraz współczynniki odrzuceń użytkowników. Funkcja Config Audit Scan sprawdza nadmiernie opisowe odpowiedzi na wywołania HTTP, które dostarczają cennych informacji rekonesansowych dla potencjalnych hakerów. Oba skanowania kończą się w ciągu kilku minut, aby uzyskać niemal natychmiastowe wyniki.

Skanowanie komponentów firm trzecich

Aplikacje internetowe składają się w 85% z komponentów firm trzecich i komponentów open source, w tym systemów zarządzania treścią, serwerów internetowych oraz  silników językowych, które często zawierają niebezpieczne luki. Tenable Web App Scanning może zidentyfikować komponenty firm trzecich w aplikacji i ocenić je pod kątem luk w zabezpieczeniach w ramach kompleksowego skanowania aplikacji internetowych.

Zaawansowana obsługa uwierzytelniania

Wiele aplikacji internetowych implementuje uwierzytelnianie w celu kontroli dostępu do wrażliwych danych użytkownika, co może utrudniać skanowanie w celu oceny aplikacji. Tenable Web App Scanning obsługuje szeroki zakres opcji uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie oparte na formularzach, uwierzytelnianie oparte na plikach cookie, obsługa NTLM i uwierzytelnianie oparte na Selenium aby spełnić większość wymagań aplikacji internetowych

Ujednolicone skanowanie aplikacji internetowych i zarządzanie podatnościami

Tenable Web App Scanning zapewnia kompleksowe i dokładne skanowanie aplikacji internetowych w ramach jednolitej platformy Tenable Cyber Exposure, dzięki czemu można uzyskać pełny wgląd w poziom bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Pomaga to wyeliminować silosy danych i zminimalizować obciążenie związane z rozrastaniem się produktów, dzięki czemu można zrozumieć ryzyko cybernetyczne i chronić swoją organizację za pomocą jednego rozwiązania

Jesteś zainteresowany naszym produktem lub usługą?

Zapraszamy do kontaktu