„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Tenable Vulnerability Management

Zarządzany w chmurze i obsługiwany przez Tenable Nessus, Tenable Vulnerability Management (dawniej Tenable.io) zapewnia najbardziej kompleksowe w branży pokrycie luk w zabezpieczeniach. Możliwość priorytetyzacji, analizy zagrożeń i wgląd w czasie rzeczywistym pomagają zrozumieć narażenia i proaktywnie ustalać priorytety działań naprawczych.

Skontaktuj się

Oparty na ryzyku widok całej całej powierzchni ataku - od IT po chmurę, OT i kontenery - dzięki czemu można szybko identyfikować, badać i priorytetyzować luki w zabezpieczeniach. Otrzymują Państwo natychmiastową widoczność, dzięki czemu można zrozumieć swoje ryzyko i wiedzieć, które podatności należy naprawić w pierwszej kolejności. Oparte na technologii Nessus i zarządzane w chmurze rozwiązanie Tenable Vulnerability Management zapewnia najbardziej kompleksowe w branży pokrycie luk w zabezpieczeniach z możliwością przewidywania, na których kwestiach bezpieczeństwa należy skupić się na początku. Wykorzystując zaawansowany algorytm identyfikacji zasobów, Tenable Vulnerability Management zapewnia najdokładniejsze informacje o dynamicznych zasobach i podatnościach w stale zmieniających się środowiskach. 

Kluczowe możliwości

Zwiększona  produktywność

Skorzystaj z rozwiązania SaaS, aby przeprowadzić wstępne oceny w mniej niż 5 minut bez sprzętu IT lub konserwacji.

<h5>Znajdowanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach przed atakami

Dzięki najszerszemu w branży pokryciu CVE i łatwej konfiguracji istnieje możliwość szybkiej weryfikacji wyników skanowania. Intuicyjne wizualizacje pulpitu nawigacyjnego i łatwe do zrozumienia oceny ryzyka zapewniają natychmiastowy wgląd w stan bezpieczeństwa celu zmniejszenia ryzyka.

Priorytetyzacja luk w zabezpieczeniach

Określ, które luki należy naprawić w pierwszej kolejności, dzięki zautomatyzowanej priorytetyzacji, która łączy dane o lukach, analizę zagrożeń i naukę o danych. Wbudowane funkcje priorytetyzacji zapewniają, że podatności o wysokim stopniu  ryzyka są szybko wychwytywane.

Szybsze reagowanie na ataki

Korzystaj z łatwych do zrozumienia ocen ryzyka, aby szybko rozpocząć działania naprawcze, zanim dojdzie do naruszenia. Skorzystaj z ponad 200 integracji, aby zautomatyzować przepływy pracy i podjąć zdecydowane działania.

Kluczowe funkcje

Elastyczne licencjonowanie zasobów przyjazne dla klienta

Tenable Vulnerability Management oferuje pierwszy na rynku model licencjonowania oparty na zasobach, który zużywa tylko jedną jednostkę licencyjną na zasób, nawet jeśli ma on wiele adresów IP . Elastyczny model rozwiązania nadal pozwala na skanowanie, gdy liczba licencji jest tymczasowo i automatycznie odzyskuje licencje dla rzadko rzadko skanowanych zasobów lub jednorazowo

Priorytetyzacja podatności w oparciu o rzeczywiste ryzyko

Tenable Vulnerability Management łączy dane o podatnościach, analizę zagrożeń i naukę o danych, aby zapewnić łatwy do zrozumienia wynik ryzyka, dzięki czemu można ustalić priorytetowe  podatności i wiedzieć, co należy naprawić w pierwszej kolejności. Istnieje możliwość szybkiej oceny ryzyka  i zidentyfikowanie luki o największym wpływie na organizację. Screenshot z Tenable Vulnerability

Dokładne śledzenie podatności w oparciu o zasoby

Tenable Vulnerability Management zapewnia możliwość dokładniejszego śledzenia zasobów i ich podatności na zagrożenia niż jakiekolwiek inne rozwiązanie w branży. Zaawansowany algorytm identyfikacji wykorzystuje obszerny zestaw atrybutów (takich jak Tenable ID, nazwa NetBIOS, adres MAC i wiele innych) w celu dokładnej identyfikacji i śledzenia podatności oraz  zmian w zasobach, niezależnie od tego, jak się przemieszczają i jak długo są dostępne. Screenshot z Tenable Vulnerability

Gotowe integracje, udokumentowane API oraz Zintegrowany SDK

Tenable Vulnerability Management posiada wbudowane integracje - zwane "wtyczkami" - dostępne dla popularnych systemów zarządzania poświadczeniami, SIEM, systemów ticketowych i innych rozwiązań uzupełniających, dzięki czemu można łatwo zbudować wydajny proces zarządzania podatnościami. Dodatkowo można łatwo tworzyć własne integracje z Tenable Vulnerability Management poprzez wykorzystanie w pełni udokumentowanego zestawu API i SDK. Korzystanie z tych narzędzi nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.  

Widoczność technologii operacyjnych (OT)

Tenable Vulnerability Management integruje się z Tenable OT Security, zapewniając możliwość ujednoliconego, opartego na ryzyku widoku infrastruktury konwergentnej. Użytkownik posiada ciągłą widoczność, wykrywanie zagrożeń i łagodzenie ich skutków, adaptacyjną ocenę, zarządzanie podatnościami i kontroli konfiguracji w celu ochrony przed zagrożeniami OT i IT które narażają organizację na ryzyko.

Zatwierdzony dostawca usług skanowania z certyfikatem PCI

Tenable Vulnerability Management jest certyfikowanym przez PCI- Approved Scanning Vendor – (ASV), które umożliwia sprzedawcom i dostawcom usług wykazanie, że ich systemy połączone z siecią  są bezpieczne, zgodnie z zewnętrznymi standardami bezpieczeństwa PCI Data Security Standard (PCI DSS)

Moc danych, aby szybciej reagować

Tenable Vulnerability Management jest dostępny jako część platformy Tenable One Exposure Management Platform lub jako samodzielny produkt. Dzięki Vulnerability Managment otrzymują państwo

  1. Ciągłe wykrywanie i ocena podatności za pomocą stale  włączonych czujników.
  2. Wbudowaną inteligencje zagrożeń
  3. Zautomatyzowaną priorytetyzacje podatności
  4. Wizualizacje ryzyka w czasie rzeczywistym oraz śledzenie podatności, zasobów i środków zaradczych
  5. Wbudowane oceny ryzyka podatności na zagrożenia w celu identyfikacji ryzyka
  6. W pełni udokumentowany interfejs API i gotowe integracje

Jesteś zainteresowany naszym produktem lub usługą?

Zapraszamy do kontaktu