„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Platforma Security Center

Zmieniający się świat IT i ewoluujące cyber zagrożenia sprawiły, że okresowe skanowanie i audyty zgodności są nieskuteczne w ochronie przed nowoczesnymi cyberatakami. Aby zapewnić bezpieczeństwo organizacji, potrzebne jest rozwiązanie do zarządzania lukami w zabezpieczeniach, które zapewnia pełną widoczność aby skutecznie zarządzać i mierzyć ryzyko cybernetyczne.

Skontaktuj się

Zbudowany w oparciu o wiodącą technologię Nessus, Tenable Security Center oraz Security Center Plus jest wiodąca na rynku platforma do zarządzania podatnościami, która pozwala na zarządzanie lukami w zabezpieczeniach. Dzięki zaawansowanej analityce, konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i raportom, Tenable Security Center Plus pomaga opanować zarządzanie podatnościami i zmniejszyć ryzyko organizacyjne.
Security Center wykorzystuje funkcje Predictive Prioritization, która łączy dane i informacje o zagrożeniach z wielu źródeł w celu przewidywania prawdopodobieństwa wykorzystania podatności w połączeniu z krytycznością dynamicznych zasobów w stale zmieniającym się środowisku.
Rezultat? – Obiektyw ułatwiający przeglądanie i ustalanie priorytetów luk w zabezpieczeniach powiązanych z ich najbardziej krytycznymi zasobami, zapewniając wgląd w działania w celu ochrony organizacji przed naruszeniem mającym wpływ na biznes.

Kluczowe korzyści

  • Ciągła widoczność

Ciągłe śledzenie znanych i odkrywanie nieznanych zasobów i ich słabych punktów. Identyfikacja zagrożeń i nieoczekiwanych zmian w sieci, zanim przekształcą się w naruszenia.

  • Pasywne wykrywanie luk w zabezpieczeniach

Wyjście poza skanowanie punktowe i eliminacja martwych punktów dzięki pasywnemu Vulnerability Detection dla zasobów  i dalsza analiza wykrywania zmian w zasobach.

  • Priorytetyzacja zasobów i podatności

Połączenie danych o zasobach i podatnościach, analizy zagrożeń i nauka o danych w celu uzyskania łatwych do zrozumienia wyników ryzyka, aby szybko zidentyfikować podatności i ich najbardziej krytyczne zasoby, które stanowią najwyższe ryzyko dla organizacji.

  • Zakres i głębokość pokrycia

Tenable Research ściśle współpracuje ze społecznością bezpieczeństwa, aby odkrywać nowe luki w zabezpieczeniach i dostarczać spostrzeżenia, aby pomóc organizacjom w ich praktykach oceny podatności . Z ponad 79 tys. zarejestrowanych podatności, Tenable posiada najbardziej rozbudowane CVE w branży oraz konfigurację zabezpieczeń, aby pomóc zrozumieć wszystkie zagrożenia.

  • Automatyzacja procesów

Wykorzystaj w pełni udokumentowany interfejs API i gotowe integracje do importowania danych stron trzecich oraz automatyzacji skanowania aby udostępniać dane swoim systemom IT

Kluczowe funkcje

Skanowanie aplikacji internetowych on-prem dostępne przez Tenable Security Center

Wzmocnij swoją obronę, dodając lokalne zabezpieczenia aplikacji internetowych dzięki Tenable Web App Scanning. Świetnie zintegrowane z interfejsem użytkownika Security Center, Tenable Web App Scanning umożliwia identyfikację i usuwanie luk w zabezpieczeniach w sieci i aplikacjach internetowych, wzmacniając stan bezpieczeństwa podczas zarządzania danymi.

 

Personalizowane Dashboardy

Tenable stworzyło ponad 350 gotowych, wysoce konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych i raportów, aby uzyskać jasny, praktyczny wgląd w dane potrzebne do łatwej identyfikacji zagrożeń.

 

Standardy Zgodności i Bezpieczeństwa

Szerokie wsparcie dla standardów zgodności i bezpieczeństwa, pomagające organizacjom skutecznie sprostać różnorodnym wymogom regulacyjnym. Zautomatyzuj kontrole zgodności, aby zaoszczędzić czas i zasoby, zapewniając jednocześnie zgodność organizacji z przepisami branżowymi. Zyskaj wgląd w stan zgodności w czasie rzeczywistym, identyfikuj luki i podejmuj proaktywne kroki w celu utrzymania zgodności z przepisami.

 

 

Karty Realizacji Celów Strategicznych (ARC)

Napisane w języku użytkownika ARC (Assurance Report Cards)  służą do raportowania na najwyższym stopniu organizacji. Dzięki nim najwyższe kierownictwo dostaje jasne i czytelne informacje o stanie bezpieczeństwa najważniejszych procesów biznesowych.

 

Vulnerability Priority Rating (VPR)

Stworzona przez zespół Tenable, miara, która składa się ze 160 czynników a obliczana jest w cyklu dobowym, przez sztuczną inteligencje. Pozwala ocenić rzeczywisty poziom zagrożenia danej podatności. Dostępna wyłącznie w rozwiązaniach Tenable.

Generacja raportów dostosowanych do potrzeb

Twórz różnego rodzaju raporty przeznaczone dla określonych odbiorców, zapewniając, że krytyczne zagrożenia otrzymają natychmiastową uwagę. Generuj raporty na żądanie lub zaplanuj je i automatycznie udostępniaj odpowiednim odbiorcom.

 

 

 

 

Tenable Security Center Plus

Security Center Plus to rozszerzona wersja platformy Security Center która pozwala na przejście z analizy podatności na analizy ryzyka biznesowego pod kątem cyberyzyka. Oprócz wszystkich funkcji które znajdują się w podstawowej wersji Security Center dodana zostały jeszcze m.in. rangowanie ACR

Rangowanie ACR

Asset Critically Rating pozwala zobaczyć podatności które są krytyczne zarówno jeśli chodzi o wartość CVSS jak i z biznesowego punktu widzenia organizacji. Dzięki temu zespoły ds. bezpieczeństwa mogą skupić się na tych podatnościach które stanowią największe zagrożenie dla organizacji zarówno z technicznego jak i biznesowego punktu widzenia.

Jesteś zainteresowany naszym produktem lub usługą?

Zapraszamy do kontaktu