Slider

Dostarczamy oprogramowanie Tenable

Jesteśmy autoryzowanym partnerem Tenable

Pomagamy naszym Klientom wybrać najlepsze rozwiązania.

Dbamy o bezpieczeństwo IT naszych klientów

Sprawdź naszą ofertę dotyczącą audytów i bezpieczeństwa.

Centrum kompetencyjne Nessus

Dzielimy się wiedzą i kompetencjami.

Potrafimy w pełni wykorzystać możliwości systemów Tenable.

Doradzimy, wdrożymy, dostosujemy, przeszkolimy skontaktuj się

Proponujemy dedykowane rozwiązania branżowe

Sprawdź nasze dedykowane rozwiązania dla bankowości,

ubezpieczeń i asekuracji, rynku medycznego i przemysłu.

Partner Tenable

Dostarczamy oprogramowanie Tenable
Security Center Continuous View

“To wszechstronny as wśród rozwiązań Tenable, pozwala w każdej chwili spriorytetyzować ryzyka i ocenić ogólny stan bezpieczeństwa mego przedsiębiorstwa w oparciu o cele biznesowe“

Nessus Professional

Nessus jest najbardziej zaufanym produktem do analizy bezpieczeństwa i zgodności, którego używa ponad 20 000 klientów na całym świecie.

Nessus Manager

Nessus Manager rozszerza potęgę Nessusa dla zespołów ds. bezpieczeństwa i audytu poprzez scentralizowane zarządzanie wieloma skanerami i możliwość współpracy wielu użytkowników.

Nessus Cloud

“Jedno z najbardziej kompleksowych i najczęściej wdrażanych narzędzi oceny podatności.”

Passive Vulnerability Scaner

Skanowanie sieci w sposób ciągły pozwala wykryć nieautoryzowane urządzenia, podatności i niezaufane połączenia, z weryfikacją na poziomie transmisji pakietów.

Audyty i bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo IT
naszych klientów
Testy penetracyjne punktu styku

przeprowadzenie zarówno zautomatyzowanych jak i manualnych testów penetracyjnych

Testy penetracyjne aplikacji WWW

przeprowadzanie testów penetracyjnych aplikacji WWW, zarówno publicznych, jak i wewnątrz firm

Inwentaryzacja bezpieczeństwa sieci

Przeprowadzenie badania bezpieczeństwa sieci wewnętrznej Klienta, systemów operacyjnych, baz danych oraz urządzeń

Działania kontrwywiadowcze

obejmują swym zakresem analizę sieci Klienta pod kątem zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo aplikacji i danych

Wsaprcie i nadzór nad wdrożeniem ISO 27002

Wsparcie na każdym etapie wdrożenia

Centrum kompetencyjne Nessus

Dzielimy się wiedzą i kompetencjami
Wdrożenia

wdrożenia oprogramowania Nessus

Szkolenia

szkolenia Tenable jak i szkolenia wg własnej metodyki również on work

Usługi nadzoru

nadzór wdrożenia i użytkowania oprogramowania Nessus

Rozwiązania branżowe

Proponujemy dedykowane
rozwiązania branżowe
Oferta rozwiązań dla bankowości

Sektor Bankowości zobligowany został przez ustawodawcę obowiązkiem wypełnienia szeregu wymogów dotyczących tak zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, jak i obowiązków raportowych.

Oferta rozwiązań dla rynku medycznego

Sporządzenie odpowiednich dokumentów, oraz prowadzenie procedur nie wyczerpuje zakresu obowiązków kierujących placówka medyczną.

Oferta rozwiązań dla przemysłu

specyfiką firm z branży przemysłowej jest to, że skupić się muszą przede wszystkim, na ochronie systemów zarządzania produkcją.

Dla branży  ubezpieczeniowej i reasekuracji

Rosnąca rola danych w gospodarce cyfrowej oraz rosnące zagrożenie ze strony cyberprzestępczości spowodowały zaostrzenie przez legislatorów wymogów dotyczących bezpieczeństwa.