„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Praktyczna implementacja rozporządzenia DORA
Digital Operational Resilience Act (DORA) to rozporządzenie Unii Europejskiej mające na celu wzmocnienie odporności sektora finansowego na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i operacyjną ciągłością działania.
Zobacz jak implementować DORA w praktyce
Praktyczna Implementacja dyrektywy NIS 2
Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Systems 2) to zaktualizowana wersja pierwotnego NIS, które weszło w życie w 2016 roku. Dyrektywa ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony sieci i systemów informacyjnych w UE oraz poprawę zdolności państw członkowskich do reagowania na incydenty cybernetyczne.
Zobacz jak implementować dyrektywę NIS 2
Dostarczamy oprogramowanie Tenable
Zobacz produkty

Oprogramowanie

Certyfikaty

Nasi pracownicy posiadają szeroki zakres certyfikatów, co potwierdza ich kompetencje i umiejętności w pracy z produktami Tenable, a naszym klientom gwarantuje najwyższą jakość usług.

Platynowy Partner Tenable

Dzięki ponad 10 letniej współpracy otrzymaliśmy status Platynowego Partnera Tenable. Jako jedyna firma w Europie, posiadamy dwóch inżynierów z tytułem "Tenable Guardian".