„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Przewiduj ataki i zmniejszaj ryzyko cybernetyczne dzięki platformie zarządzania Tenable One Expousure

Dzięki Tenable One możesz teraz przełożyć dane techniczne o zasobach, podatnościach i zagrożeniach na przejrzyste informacje biznesowe i przydatne informacje dla kadry kierowniczej ds. bezpieczeństwa.

Skontaktuj się

Połączenie szerokiego zakresu ekspozycji obejmującego zasoby IT, zasoby w chmurze, kontenery, aplikacje internetowe i platformy tożsamości z analizą zagrożeń i danymi naukowymi z Tenable Research. Skoncentruj wysiłki na zapobieganiu prawdopodobnym atakom i dokładnym informowaniu o ryzyku cybernetycznym, aby wspierać optymalną wydajność biznesową.

Kluczowe korzyści

Kompleksowość i widoczność

Tenable One pomaga zespołom ds. cyberbezpieczeństwa uzyskać ujednolicony widok wszystkich zasobów i powiązanych luk w oprogramowaniu, luk w konfiguracji i luk w uprawnieniach, zarówno lokalnych, jak i w chmurze, aby zrozumieć, gdzie organizacja jest najbardziej  narażona na ryzyko.

Przewidywanie i ustalanie priorytetów

Platforma pomaga liderom ds. bezpieczeństwa przewidywać konsekwencje cyberataku, korzystając z największego w branży zbioru danych i rozumiejąc relacje między zasobami, ekspozycjami, uprawnieniami i zagrożeniami na całej ścieżce ataku.

Skuteczna komunikacja i pokazane ryzyko cybernetyczne

Kierownictwo ds. bezpieczeństwa i liderzy biznesowi mają scentralizowany i dostosowany do potrzeb biznesowych obraz ryzyka cybernetycznego. Przejrzyste wskaźniki KPI pokazują postępy w czasie wraz z analizą porównawczą z zewnętrznymi firmami. Platforma zapewnia praktyczny wgląd w ogólne ryzyko cybernetyczne, z możliwością zagłębienia się w działy lub jednostki operacyjne.

Kluczowe możliwości

Tenable Exposure View umożliwia skoncentrowanie wysiłków w zakresie bezpieczeństwa dzięki jasnemu, zwięzłemu wglądowi w narażenie organizacji na zagrożenia bezpieczeństwa poprzez ujednolicony wynik narażenia na zagrożenia uzyskany z wielu różnych źródeł danych. Pomaga odpowiedzieć na takie krytyczne pytania jak:

  • Jak bardzo jesteśmy bezpieczni?
  • Gdzie jesteśmy w naszych działaniach zapobiegawczych i łagodzących?
  • Jak radzimy sobie ze zmianami w czasie?
  • Jakie są kluczowe zdarzenia?
Tenable One screenshot
Eliminacja ścieżek ataku

Wizualizacja ścieżek ataku i możliwości ustalania priorytetów zapewniają wyprzedzającą reakcję w celu usunięcia ścieżek, którymi mogą podążać atakujący. Funkcja ta polega na mapowaniu krytycznych zagrożeń do struktury MITRE ATT&CK w celu wizualizacji wszystkich możliwych ścieżek ataku w sposób ciągły - zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze. Odpowiada na takie pytania jak: "Jakie są wszystkie zasoby, na które może mieć wpływ atakujący wykorzystujący CVE-2021-1337?" oraz "Którzy użytkownicy lub urządzenia mogą uzyskać dostęp do moich najbardziej wrażliwych zasobów biznesowych?". Tenable One eliminacja scieżki ataku

Eliminacja martwych punktów

Kompleksowa inwentaryzacja zasobów zapewnia pełny wgląd we wszystkie zasoby i narażenia, niezależnie od źródła danych (zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, bezpieczeństwo aplikacji internetowych, bezpieczeństwo w chmurze, bezpieczeństwo Active Directory itp.) Ten scentralizowany widok usprawnia analizę, upraszcza raportowanie i pomaga szybciej podejmować działania.

Tenable One screenshot
Dokonywanie porównań

Porównaj ryzyko cybernetyczne między jednostkami biznesowymi lub lokalizacjami wewnętrznie, a także z innymi firmami z branży zewnętrznie, aby określić, gdzie i kiedy należy dokonać kluczowych inwestycji ludzkich i finansowych. Tenable One porównania

Jesteś zainteresowany naszym produktem lub usługą?

Zapraszamy do kontaktu