„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Przewiduj ataki i zmniejszaj ryzyko cybernetyczne dzięki platformie zarządzania Tenable One Expousure

Dzięki Tenable One możesz teraz przełożyć dane techniczne o zasobach, podatnościach i zagrożeniach na przejrzyste informacje biznesowe i przydatne informacje dla kadry kierowniczej ds. bezpieczeństwa.

Skontaktuj się

Połączenie szerokiego zakresu ekspozycji obejmującego zasoby IT, zasoby w chmurze, kontenery, aplikacje internetowe i platformy tożsamości z analizą zagrożeń i danymi naukowymi z Tenable Research. Skoncentruj wysiłki na zapobieganiu prawdopodobnym atakom i dokładnym informowaniu o ryzyku cybernetycznym, aby wspierać optymalną wydajność biznesową.

Kluczowe korzyści

Kompleksowość i widoczność

Tenable One pomaga zespołom ds. cyberbezpieczeństwa uzyskać ujednolicony widok wszystkich zasobów i powiązanych luk w oprogramowaniu, luk w konfiguracji i luk w uprawnieniach, zarówno lokalnych, jak i w chmurze, aby zrozumieć, gdzie organizacja jest najbardziej  narażona na ryzyko.

Przewidywanie i ustalanie priorytetów

Platforma pomaga liderom ds. bezpieczeństwa przewidywać konsekwencje cyberataku, korzystając z największego w branży zbioru danych i rozumiejąc relacje między zasobami, ekspozycjami, uprawnieniami i zagrożeniami na całej ścieżce ataku.

Skuteczna komunikacja i pokazane ryzyko cybernetyczne

Kierownictwo ds. bezpieczeństwa i liderzy biznesowi mają scentralizowany i dostosowany do potrzeb biznesowych obraz ryzyka cybernetycznego. Przejrzyste wskaźniki KPI pokazują postępy w czasie wraz z analizą porównawczą z zewnętrznymi firmami. Platforma zapewnia praktyczny wgląd w ogólne ryzyko cybernetyczne, z możliwością zagłębienia się w działy lub jednostki operacyjne.

Kluczowe możliwości

Tenable Exposure View umożliwia skoncentrowanie wysiłków w zakresie bezpieczeństwa dzięki jasnemu, zwięzłemu wglądowi w narażenie organizacji na zagrożenia bezpieczeństwa poprzez ujednolicony wynik narażenia na zagrożenia uzyskany z wielu różnych źródeł danych.

Pomaga odpowiedzieć na takie krytyczne pytania jak:

  • Jak bardzo jesteśmy bezpieczni?
  • Gdzie jesteśmy w naszych działaniach zapobiegawczych i łagodzących?
  • Jak radzimy sobie ze zmianami w czasie?
  • Jakie są kluczowe zdarzenia?
Eliminacja ścieżek ataku

Wizualizacja ścieżek ataku i możliwości ustalania priorytetów zapewniają wyprzedzającą reakcję w celu usunięcia ścieżek, którymi mogą podążać atakujący. Funkcja ta polega na mapowaniu krytycznych zagrożeń do struktury MITRE ATT&CK w celu wizualizacji wszystkich możliwych ścieżek ataku w sposób ciągły - zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze. Odpowiada na takie pytania jak: "Jakie są wszystkie zasoby, na które może mieć wpływ atakujący wykorzystujący CVE-2021-1337?" oraz "Którzy użytkownicy lub urządzenia mogą uzyskać dostęp do moich najbardziej wrażliwych zasobów biznesowych?".

Eliminacja martwych punktów

Kompleksowa inwentaryzacja zasobów zapewnia pełny wgląd we wszystkie zasoby i narażenia, niezależnie od źródła danych (zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, bezpieczeństwo aplikacji internetowych, bezpieczeństwo w chmurze, bezpieczeństwo Active Directory itp.) Ten scentralizowany widok usprawnia analizę, upraszcza raportowanie i pomaga szybciej podejmować działania.

Dokonywanie porównań

Porównaj ryzyko cybernetyczne między jednostkami biznesowymi lub lokalizacjami wewnętrznie, a także z innymi firmami z branży zewnętrznie, aby określić, gdzie i kiedy należy dokonać kluczowych inwestycji ludzkich i finansowych.

Jesteś zainteresowany naszym produktem lub usługą?

Zapraszamy do kontaktu