„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Obliczanie, komunikowanie i porównywanie ryzyka cybernetycznego

Wizualizuj i badaj swoje ryzyko cybernetyczne, śledź redukcję ryzyka w czasie, mierz skuteczność swoich operacji bezpieczeństwa i porównuj się z innymi firmami.

Skontaktuj się

Tenable Lumin, to zaawansowane rozwiązanie do wizualizacji, wspomagania decyzji, analizy i pomiarów, aby zrozumieć i zmniejszyć ryzyko cybernetyczne. Lumin przekształca dane dotyczące podatności na zagrożenia, w znaczące informacje, które pomagają w ustalaniu priorytetów decyzyjnych w całej organizacji.

Kluczowe korzyści

Obliczanie

Zaawansowana analiza i punktacja ekspozycji oparta na ryzyku uwzględnia wartość i krytyczność aktywów, słabe punkty, kontekst zagrożeń i skuteczność programu bezpieczeństwa - zapewniając jasne wskazówki dotyczące tego, na czym należy się skupić.

Komunikacja

Wizualizacje całej powierzchni ataku pozwalają każdemu - od analityka po kierownictwo - szybko zrozumieć i przekazać informacje o narażeniu organizacji na cyberataki.

Porównywanie

Kwantyfikacja ekspozycji i analiza porównawcza umożliwiają porównanie skuteczności operacji wewnętrznych i z innymi firmami. Zidentyfikuj obszary, na których należy się skupić i zoptymalizuj inwestycje w bezpieczeństwo.

Kluczowe możliwości

Obliczanie i komunikowanie ryzyka cybernetycznego

Tenable Lumin zapewnia obiektywną miarę ryzyka cybernetycznego poprzez Cyber Exposure Score (CES), który łączy dane dotyczące podatności na zagrożenia z innymi wskaźnikami ryzyka, takimi jak analiza zagrożeń i krytyczność zasobów. Wynik jest generowany automatycznie przez algorytmy uczenia maszynowego, które uwzględniają prawdopodobieństwo wykorzystania podatności i krytyczność biznesową danego zasobu. CES można zastosować do dowolnej grupy zasobów, od pojedynczego zasobu do wszystkich zasobów w całej organizacji, w celu szczegółowej analizy i podejmowania decyzji.

Cyber Exposure Trending

Tenable Lumin zapewnia zaawansowane wizualizacje, które pomagają zrozumieć poprawę trendów w czasie jako miarę skuteczności programu bezpieczeństwa. Produkt pokazuje CES organizacji w ciągu ostatnich 6 miesięcy i podkreśla codzienne zmiany punktacji w celu oznaczenia potencjalnych problemów.

Przepływ pracy z wytycznymi dotyczącymi środków zaradczych

Tenable Lumin zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa listę najbardziej zalecanych działań, które zmniejszają największe narażenie cybernetyczne, aby przełożyć decyzje biznesowe dotyczące apetytu na ryzyko na wytyczne techniczne dla zespołów. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zespoły mogą łatwo przejść do konkretnych słabych punktów lub zasobów w kontekście biznesowym i ryzyka aby umożliwić bardziej skuteczne działania naprawcze.

Płynna integracja z funkcją zarządzania podatnościami

Tenable Lumin płynnie integruje się z Tenable Vulnerability Management oraz Tenable Security Center, aby zapewnić zarówno szeroki wgląd w środowiska ryzyka cybernetycznego IT, chmury, IoT i OT oraz dogłębną analitykę, aby mierzyć i komunikować ryzyko cybernetyczne w kategoriach biznesowych w celu podejmowania lepszych decyzji strategicznych. Dzięki temu Lumin może stać się pojedynczym narzędziem zapewniającym całościowy obraz ryzyka cybernetycznego.

Are you interested in our product or service?

Please contact us