„You can't manage what you don't measure” - Peter Drucker

Kontakt

Siedziba

OpenBIZ Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok. 135
02-222 Warszawa

tel.:+48 887 253 418
fax: +48 22 3507659
openbiz@openbiz.pl

Dane rejestrowe spółki

Maklakiewicza 17 lok. 37
02-642 Warszawa

NIP 5213654366
REGON 146843917

OpenBIZ Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000475700, kapitał zakładowy 100000 zł (w pełni wpłacony)

Jesteś zainteresowany naszym produktem lub usługą?

Zapraszamy do kontaktu